yabancı ülke gezen türk kızı

  sadece bi starbucks??n kap?s?ndan ge?ti?inde bile feysde 12 farkl? alb?m a?abilen foursquarede 20 tane yer bildirimi yapabilen instagramda milyon tane foto payla?abilen bi canl? . *
  (30.11.1999 00:00)

lezbiyenlerin normal gaylerin tiksinç bulunması

  benim a??mda homofobiklikle a??klanacak bi durum .

  edit : lezbiyenlerde gay´dir asl?nda . anlat?m bozuklu?unun ameke .
  (30.11.1999 00:00)

sözlükte fantezilerini yazan yazarlar

  ama?lar? belli olan s?zl?kte makara ortam? olu?turmaya ?al??maktad?rlar . ayr?ca bu isimlerin acil cevaplar? beklenmektedir . isim vericem de kuttan?n ismini ezbere yazam?yorum . *
  (30.11.1999 00:00)

beeg.com

  sadece izledi?iniz videonun alt?nda ??kan videolarla bile iyi zaman ge?irebilirsiniz . g?nl?k g?ncellendi?inden gayet sa?lam videolar ??kar .
  (30.11.1999 00:00)

sözlükteki sol görüşlü insan kıtlığı

  insan?n i?ini ac?tan durumlardand?r .

  sa?ma sapan sol g?r?? diye bi entry girilmi? ki bunu s?yleyen ki?i troll?k yapmaya ?al???p onu da becerememi? biri . her zaman dedi?im gibi yav he hee
  (30.11.1999 00:00)

müjdat gezen

  s?zl?kteki baz? andaval arkada?lar?m?z?n s?rf siyasi g?r??? onlar?nkinden farkl? diye oyunculu?una dahi laf edebildi?i mizah sanat??m?z .

  siyasi g?r???n? istedi?in kadar ele?tir ama bu y?zden adam?n mizahi yetene?ine oyunculu?una ne diye laf ediyosun . ona orta karar bi oyuncu diyen arkada?lar?n nihat do?an taklitlerine kat?la kat?la g?l?yo olmas? da zaten neyin ne oldu?unu a??kca g?steriyo .
  (30.11.1999 00:00)

26 şubat 2013 barcelona real madrid maçı

  madridin bar?ay? bar?alad??? ma? .

  * *
  (30.11.1999 00:00)

çıkık göt

  bizim kezbanlardaki koca g?tle kar??t?r?lmamas? gereken nadide g?t t?rlerindendir .

  tamam teknik olarak onlar da ??k?k g?t ama art?k ba??ms?zl???n? ilan etmi? oldu?unda farkl? bi?ey o . *
  (30.11.1999 00:00)

kadını sekste yücelten şeyler

konuşan sevgiliyi dinlememek

  ortalama 2-3 dakikadan sonra hayal aleminde gezinerek yap?lan eylem . ne anlatt???yla ilgili hi? bi fikrin olmaz finalde .
  (30.11.1999 00:00)

fakir ama gururlu insan

engin altan düzyatan

  ?ahsen hastas? oldu?um ve bildi?im kadar?yla T?rkiye´deki tek k?rm?z? 1960 Mustangin sahibidir . 2 sene ?nce bi minib?se ?arpm??t? o arabayla benim i?in ac?m??t? . iyi ki ?elik kasayd? araba yoksa perti ??kard? o kazada . **
  (30.11.1999 00:00)

doctor who 1963

  ?u s?ralar da yay?nda olan efsanevi Doctor Who dizisinin 1963de yay?na ba?layan ilk sezonu . ben arad?m bulamad?m izlemi? olan falan biri varsa linki atarsa ?ok makbule ge?er .
  (30.11.1999 00:00)

şükretmek için nedenler

  asl?nda aranmamas? gereken nedenler .

  ama isteyenler i?in : beni insanlar?n fiziksel ?zellikleriyle ve maddi durumlar?yla dalga ge?ecek a?a??l?k biri olarak yaratmad??? i?in ??k?rler olsun .
  (30.11.1999 00:00)

sözlüğün ilk karısı düştü

sayfa: 1-2-3...-36
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.