6 nisan ytü sözlük zirvesi

  saat 17:00´da Be?ikta? Chops´ta ger?ekle?ecektir.
  (30.11.1999 00:00)

kıymık

  allah?n belas? bat?nca ??kmayan ?ey.
  (30.11.1999 00:00)

athena

gesi bağları

  en sevdi?im. kim s?ylerse s?ylesin ayr? bir g?zel s?yl?yor, en be?enerek dinledi?im yorumunun ise kime ait oldu?unu bilmemekteyim. kimden ald?ysam sadece ?ark? ismi yaz?yor.
  (30.11.1999 00:00)

en ufak bir bilgi sahibi olmadığın derse çalışmak

  belli bir a?amay? ge?tikten sonra ald???n her ders i?in ge?erli olan durum. ??yle alt edilebilir; konu anlat?m?yla zaman kaybetmektense ?nce ?rnek sorulara ve cevaplar?na bak?l?r, bu cevaplar bir mant??a oturtulur ve ezberlenir. mant??a oturtamad???n anlamad???n bi durum ??karsa ortaya konu anlat?m?na o zaman d?nersin. Son ad?m olarak da sorular? kendin ??zmeyi denersin 2 veya 3. denemede konu ?al???lm??t?r ve yar?nki s?navdan 60 alacaks?n?zd?r.
  (30.11.1999 00:00)

6 nisan ytü sözlük zirvesi

  bu cumartesi g?n? saat 17:00´de be?ikta?ta ger?ekle?ecek zirvedir. S?zl?k kurallar? net bir ?ekilde belirlenecek, geli?meler konu?ulacak, ilerleyece?imiz yol tart???lacak. Kesin yer kat?l?ma g?re belirlenecek. kat?lacaklar ?nceden bana ula??rsa biz de ona g?re bir mekan se?ebiliriz. T?m yazarlar davetlidir.
  (30.11.1999 00:00)

türkiye de artık iki büyük takım olması

  b?y?kl??? iki ?? seneye indirgemi? dar g?r??l? insanlar?n d???ncesi. galatasaray?n da fenerbah?enin de neredeyse d??meye y?z tuttu?u d?nemler biliriz. ne fb ve gs´nin ya?ad?klar? bu d?nemler onlar?n b?y?kl?klerini azaltm??t?r ne de be?ikta??n ?uanki durumu.
  (30.11.1999 00:00)

3 nisan 2013 real madrid galatasaray maçı

  galatasaray?n kafa olarak yenik ??kt??? ma?t?r. o ilk on dakika neydi ?yle, devam etselerdi o ?ekilde 10 yerlerdi allahtan gol yiyince kendilerine geldiler.
  (30.11.1999 00:00)

j.j. abrams

  star wars episode VII?nin y?netmenli?ini ?stlenmi? yap?mc?. http://shiftdelete.net/star-wars-episode-vii-abramsa-kaldi-42589.html
  (30.11.1999 00:00)

galip derviş

  a??r mentalist ?akmas? olan t?rk dizisi. ?akma makma b?yle g?zel dizilerin ?akmas?n? yap?n yapacaksan?z. g?zel olmu?.
  (30.11.1999 00:00)

kevin ware

  d?n acayip bir ?ekilde sakatlanm?? basketbolcu. a?z?na s???lm?? resmen son hali ?u http://hollywoodlife.com/2013/04/01/kevin-ware-bone-pic-injury-protruding/ bu da olay?n oldu?u an https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4vAP20OeeSI#at=150
  (30.11.1999 00:00)

google burun

  google??n bir nisan ?akas?. beyler da??labilirsiniz.
  -Yard?ma m? ihtiyac?n?z var?

  Google BurunBETA ile ilgili sorun ya??yorsan?z, l?tfen ?unlar? g?z ?n?nde bulundurun:

  "418: Koku aktar?m protokol? hatas?" sistemde t?kan?kl?k oldu?unu g?sterir; l?tfen daha sonra yeniden deneyin.
  Teknolojik s?n?rlamalar nedeniyle baz? kokular t?m cihazlarla uyumlu de?ildir.
  Ekran?n?z? yalamay?n veya ?s?rmay?n.
  Google Chrome gibi modern bir taray?c?ya ge?meyi deneyin.
  Nisan Bir!
  (30.11.1999 00:00)

google burun

  google´?n u?tu?unun g?stergesi olan yeni ?zellik.* https://www.google.com/intl/tr/landing/nose/
  (30.11.1999 00:00)

game of thrones

  yeni b?l?m? yar?n t?rkiyedeki dizi sitelerine d??ecek dizi. Merakla bekliyoruz.
  (30.11.1999 00:00)

oyun kurarken default sabit diskin c olması

  beni her seferinde u?ra?t?ran, sadece oyunlar i?in de?il her programda olan durum. hay?r masa?st? gibi bir ger?ek var. neredeyse her ?v?r z?v?r masa?st?ndeyken zaten C de yar kalm?yor.
  (30.11.1999 00:00)

sayfa: 1-2-3...-43
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.