alp

  lisedeki dil anlat?m hocam?z?n inatla t?rk?ede ince "l" sesi olmad??? i?in kal?n bir ?ekilde telaffuz etti?i isim.
  (30.11.1999 00:00)

4 nisan 2013 fenerbahçe ss lazio maçı

  al?nan g?zel galibiyet bir yana aykut kocaman? ilk kez g?lerken* g?rd???m i?in asla ve asla unutmayaca??m ma
  (30.11.1999 00:00)

para biriktirmek

  y?llar y?llar ?ncesinden gelen o ya?larda bile efsane bir ?ekilde yapt???m eylem.**
  (30.11.1999 00:00)

hocam bari gidiş yoluna puan verin

  ?aresizli?in en ?st seviyede ya?and???n? belli eden c?mledir.
  (30.11.1999 00:00)

fenerium

  fenerbah?emin birbirinden g?zel ?r?nlerinin, formalar?n?n, tshirtlerinin sat?ld???, her seferinde gezmesi ayr? g?zel olan ma?aza.
  (30.11.1999 00:00)

hastane

  ?zel olanlar?nda ayr? devlet olanlar?nda apayr? bir d?nya ya?anan sa?l?k kurulu?lar?.
  (30.11.1999 00:00)

çay

  okuldayken oturdu?umuzda illa ki i?ti?imiz s?re uzay?nca da su gibi ak?p giden i?ecek.***(u: dersi ektiysen hadi bir tane daha i
  (30.11.1999 00:00)

avrupa

  istanbul sebebiyle asya ile ba?lant?s? olan k?ta.
  (30.11.1999 00:00)

itfaiye

  yang?n ??kmas? durumunda bu yang?n? s?nd?ren kurulu?. yang?nlar?n yan?nda ba?ka do?al afetlerde arama kurtarma ?al??malar?nda da yine itfaiyeciler g?rev al?r.
  (30.11.1999 00:00)

şömine

  bir yeri ?s?tmak ve ayn? zamanda g?zel bir g?r?nt? olu?turmak i?in de yap?lan yap?.
  (30.11.1999 00:00)

parfüm

  latince de "t?m?yle u?ucu" anlam?na gelen per fumum kelimelerinin birle?mesinden meydana gelen kelime, g?zel kokulu ?ey.
  (30.11.1999 00:00)

pandoranın kutusu

  yunan mitolojisine g?re i?erisinde insanl???n t?m k?t? ?zellikleri ve g?nahlar?n? bar?nd?ran kutu. hikayeye g?re bu kutu pandora´ya hediye edilmi?tir ve asla a?mamas? s?ylenmi?tir. ancak bir s?re sonra merak?na yenilen pandora kutuyu a?ar ve t?m k?t? duygular d?nyaya yay?l?r ve pandora kutuyu kapatmak istedi?inde de kutu pandoray? esir al?r.
  (30.11.1999 00:00)

çamur yağmuru

  d?n evden ??kt???mda ya?m?? oldu?unu arabalar sayesinde net bir ?ekilde fark etti?im ya?murdur.
  (30.11.1999 00:00)

pazarlık

  al?nacak olan bir ?eyi belirlenen fiyat?n alt?nda almak i?in yap?lan ?ey.
  (30.11.1999 00:00)

acele etmek

  ge? kalmak ?zere olunan derslerde derse yeti?ebilmek i?in maksimum derecede ger?ekle?tirilen eylem.
  (30.11.1999 00:00)

sayfa: 1-2-3-4...-96
YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.