ezik gslilerin ss lazio atkısı açması

 1. gayet ola?an bir durumdur fakat bu durum ezik olup olmamaktan de?il, rekabet ortam?n?n verdi?i bir durumdan kaynaklanmaktad?r.

  ---
  yine bir futbol muhabbetiyle beraberiz, let me explain this. Bug?n akhisar ma?? oldu?u i?in tabiki de sara?o?lu ve etraf? fenerli taraftarlarla doluydu, oralarda g?rm??s?n?zd?r real madrid atk?s? satanlar? e?er o atk?lar sat?ld?ysa; ki sat?ld?, g?tlerine sokmad?lar herhalde. Birazc?k ?uvald?z? kendinize bat?r?p i?neyi ba?kas?na deneyin.
  ---
  ayr?ca l?tfen (bkz: bir xxx li olarak yyy ye avrupada ba?ar?lar)
  (#46048) ocea|30.11.1999 00:00|