erkeklerin zeki kadınlardan hoşlanmaması

  1. ili?kide yeteri kadar zeka mevcuttur, kad?ndan gelen zeka ziyan olmas?n diye zeki kad?nlardan ho?lanm?yoruz biz.

    ayr?ca ;
    sizi 5. aya?a ek?ri yaz?cam, her ba?l?kta berabersiniz ma?allah. (3
    (#43834) ocea|30.11.1999 00:00|