bir xxx li olarak yyy ye avrupada başarılar

  1. yav?akl???n resmi belgesidir. 3 b?y?k istanbul tak?m? ?zerinden konuyu a?ay?m, efendim bir uefa finali, bir CL finali felan olmad?k?a bu c?mleyi kuran adam y?zde y?z yav?akt?r, net.
    Ya senin tak?m?n o kulvarda de?ilse, kar?? tak?m da olmayacak arkada??m, bu kadar basit, taraf olucaks?n ki taraftar olas?n, Galatasaray d???nda t?m tak?mlar? ?st ?ste koyup sikesin gelicek e?er Galatasarayl?ysan, bu kadar ya.
    Be?ikta?l? arkada?lar bu sene zor bi d?nemden ge?iyor, 2 ezeli rakip avrupada, bir be?ikta?l? olarak diye ba?layan c?mleler g?rmekteyiz son haftalarda, yapmay?n, bu kadar d??meyin. siz 8 yedi?inizde biz g?t?m?zle g?ld?k arkada?lar, siz de bizim 8 yememizi dileyin, iki y?zl? olmay?n, i?inizden madrid siksin sizi derken d???n?zdan in? lazioya koyars?n?z demeyin. l?tfen...
    (#43552) ocea|30.11.1999 00:00|