istanbul  


  >>

 1. ya?amas? ne kadar zorsa vazge?mesi de bir o kadar zordur..
  (zynpyil 30.11.1999 00:00)
 2. iyi ki geldim dedigim vazgecemedigimdir.
  (encokbensosyalim 30.11.1999 00:00)
 3. tutkudur, a?kt?r, en ?ok o ?zlenir
  (asdfg 30.11.1999 00:00)
 4. al?n bu da bi t?rk filminden

  ?stanbul ba?kas?n?n ?ocu?u gibidir g?l?nce seversin a?lay?nca b?rak?p ka?mak istersin.
  (where is padme 30.11.1999 00:00)
 5. n.faz?l ?zetlemi? zaten:

  ana gibi y?r olmaz, ?stanbul gibi diy?r,
  g?leni ??yle dursun, a?layan? bahtiyar.
  (cihatutku 30.11.1999 00:00)
 6. yeni ikamet ?ehrim. uzaktan g?zeldi de i?i bizi yakmas?n hocam.
  (gandalf 30.11.1999 00:00)
 7. arada bir yorar adam? ama yoktur ?stanbul gibisi.
  (risin 30.11.1999 00:00)
 8. ?stanbul b?yledir, burada ya?anmaz der gidersin, ?? ge?meden ?zlemeye ba?lars?n..//(bkz: mustafa kutlu)
  (cayocagi 30.11.1999 00:00)
 9. i?te bu ya! ?ok daha iyisi olsun diye ikinci seneme kald???m ve ?ok daha iyisi oldu?u i?in duydu?um ??k?r :) ka? kere gezdim ettim her yeri ayr?, mart?lar?na a??k oldum hele, hem ba?ka nerde onlar?? e?i benzeri olmayan ?ehir; ?stanbul
  (aytakildimbenbirine 30.11.1999 00:00)
 10. vazge?ilmez ?ehirdir tektir g?zeldir
  (dlrengneer 30.11.1999 00:00)
 11. trafi?i ?ekilmezdir, hayat pahal?d?r, zordur, kalabal?kt?r. ama insan al??t?ktan sonra vazge?emiyor buradan, trafi?i bile ?zleniyor.
  (ahbob 30.11.1999 00:00)
 12. insan?n kendine yak??an? giymesidir
  (berent 30.11.1999 00:00)
 13. buras? ?stanbul slogan?yla suyu ??kart?lan , trafik ile evli para ile ni?anl? olan tarih kokan tiryakisi olunan d?nyan?n en g?zel ?ehri
  (overlok makinesi 30.11.1999 00:00)
 14. d?nyadaki en ?nemli konuma ve g?zelli?e sahiptir. bu ?ehre a??k olmak i?in vapurla bir kez dola?man?z yeterli olur
  (switchstance 30.11.1999 00:00)
 15. ta?? topra?? alt?n de?ildir
  (msahh 30.11.1999 00:00)
 16. do?up b?y?d???m ?ehir ..
  (bkz: ne bulurlar burda hi? anlamam)
  (hotmail 30.11.1999 00:00)
 17. do?up b?y?d???m herkesin g?r?lt?s?nden sikayet ettigi ama artk al??t?g?m ve sessiz sehirlerde yapamad?g?m denizi toprag? herseyi ayr? bi g?zel kokan sehrimizdir.istanbulda okuyabimek i?in neler yapt?g?m? ne siz sorun ne ben soyleyim.b?rak?lacak bi yer deg?l..
  (travieso 30.11.1999 00:00)
 18. Sa?l?k ve e?itim imkanlar? olmasa saniye durulmayacak ?ehir..
  (rambo 30.11.1999 00:00)
 19. Tek vazge?ilmezimdir.
  (sungur 30.11.1999 00:00)
 20. Fatih Sultan Mehmet´in ?stanbul´u ni?in fethettiklerini sorduklar?nda ?nce o benim g?nl?m? fethetti?i i?in dedi?i m?thi? ?ehir.
  (pisagor 30.11.1999 00:00)
 21. 450 y?l islam ba?kentli?i yapm?? ve daha sonra laik cumhuriyetin metropol ?ehri olmu?tur. m?sl?man?yla gayrim?slimiyle ho?g?r?, asalet ve k?lt?r?n merkezi olmu? fakat son 85 y?lda ahlaks?zl???n, sayg?s?zl???n ve cahilli?in merkezi haline gelmi? ?z?lesi ?ehir..
  (yere ceviz atan karga 30.11.1999 00:00)
 22. 7 senedir ailemden uzakta ya?ad???m, insan? saran, zorla sevdiren ?ehir. tabi insan?n moralini bozan ?eyler de yok de?il, 13 milyonun i?inden kar??n?za her g?n say?s?z mal se?ilip se?ilip sunuluyor i?te.
  (oppaisgangnamstyle 30.11.1999 00:00)
 23. ya?mur ya?d???nda ?emsiyecilikten deli para k?r?lan ?ehir
  (melih 30.11.1999 00:00)
 24. "istanbul´u fetheden komutan ne g?zel komutand?r, istanbul´u alan asker ne g?zel askerdir´´ diyerek peygamberimizin m?jdeledi?i ve Fatih Sultan Mehmet´e nasip olan g?zel ?lkemin g?zel ?ehri.
  (northwolf 30.11.1999 00:00)
 25. 2 vize 1 finali olan ??renciler i?in ?ok da gezilemeyen ?ehir. ?st?ne haz?rl??? da ge?tiyseniz hayat?n?z vizelere son g?n ?al???p geri kalan zamanda uyumakla ge?iyor.
  (mor gabriel 30.11.1999 00:00)

>>


YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.