google  


  >>

 1. ?nternet ?zerinde hemen hemen her alanda kar??n?za ??kan dev firma. ?zellikle arama motoru olarak bilinir. bir ?ok iyi i?e imza atm?? bir firmad?r.gmail,maps,doc,blog vs

  Detayl? bilgi : http://tr.wikipedia.org/wiki/Google
  (yamay 30.11.1999 00:00)
 2. Larry Page ve Sergey Brintaraf?ndan kurulmu?, istedi?iniz bilgiye en kolay ?ekilde ula?man?z? sa?layan arama motoru.
  Ayr?ca ?irket google chrome diye bir taray?c?ya ve 10 gb dan fazla kullan?m alan?yla bir?ok ki?inin tercih etti?i e posta servisi Gmail e sahiptir. youtube, blogger gibi siteler de googlea aittir. Ge?en sene Google+ adl? siteyi a?arak sosyal medyaya da ad?m?n? atm??t?r.
  (devekran 30.11.1999 00:00)
 3. sosyal medya pazar?nda geride kalm?? arama fasilitesi.
  (ogrencitemsilcisi 30.11.1999 00:00)
 4. olimpiyat zamanlar?ndaki temas?nda bildi?in oyun oynad???m,kendi rekorlar?m? k?rd???m site.
  (bipolarkisilik 30.11.1999 00:00)
 5. bir garajda ?retildi?i rivayet edilen.yerine yerli mal? diye yandex i kulland???m arama motoru.
  (tsubasamam 30.11.1999 00:00)
 6. gug?l gog?l hatta gogle diye tabir edilen internette veri arama motoru..
  (fanciful 30.11.1999 00:00)
 7. ne olursa olsun vazge?emece?im arama motoru.motordur fln ama senden benden iyi bilir her?eyi san?rs?n kar??nda insan var muhabbet edersiniz fln o derece
  (helloworld 30.11.1999 00:00)
 8. 'bunu mu demek istediniz?' lerle ?mr?m? t?keten arama motoru. Hay?r onu demek istemedim.
  (camasirsuyu 30.11.1999 00:00)
 9. baz? g?nlerdeki logo se?imiyle insan? delirten ( 30 a?ustosla ilgili herhangi bi logo koymazken daha ?nce ad?n? hi? duymad???m bilmem kimin 150.do?um g?n? die logo yapmas? ) ama asla vazge?meyece?im arama motoru ...
  (hotmail 30.11.1999 00:00)
 10. olmasayd? ne olurdu acaba dedi?im arama motoru
  (birkan05 30.11.1999 00:00)
 11. internetin olup olmad???n? kontrol etmeye yarayan internet sitesi.
  (su ictim de geldim 30.11.1999 00:00)
 12. babaannem bile biliyor gug?l? siz mi bilmiyorsunuz ya , yuh !
  (adrenocorticotropic 30.11.1999 00:00)
 13. sanal alemin en b?y?k motorudur.
  (sun i teneffus 30.11.1999 00:00)
 14. internet ?al???yor mu diye kontrol etti?im site.
  (for peace 30.11.1999 00:00)
 15. olmamas?n? ?nemli kay?plardan sayabilece?im ?ey
  (akiloyunlari 30.11.1999 00:00)
 16. ge?mi? b?l?m?ne veri i?lenmesini istemeyenlerin istedikleri siteye temizce girmek i?in kulland?klar? arama motoru. (yada ?yle sand?klar?)
  (tavukpilove 30.11.1999 00:00)
 17. interneti google sananlar var o kadar b?y?k bi ?ey yani
  (butcher 30.11.1999 00:00)
 18. En b?y?k rakibi Yandex.com olan arama motoru
  (maryjane 30.11.1999 00:00)
 19. Bug?n 14. y?l d?n?m?ym??. Siteye 14 mumlu bir pasta koyarak kutlam?? ho? olmu?
  (devekran 30.11.1999 00:00)
 20. genelde ne ararsan i?inde bar?nd?ran arama motoru. hani bide bunu mu demek istediniz diyerek bize de yard?mc? olmuyor mu bitiyorum ona. ayr?ca bug?nde do?um g?n?d?r kendisinin.
  (dlrengneer 30.11.1999 00:00)
 21. "why turkish" yaz?nca chat odalar?nda neden s?rekli t?rklerden ka?t???n? ?ok iyi anlatan mekan.

  ayr?ca 14 ya??na girmi?. vay be
  (kaybolmayansakiz 30.11.1999 00:00)
 22. ?ok yard?m severdir kendisi(bkz: Bunu mu demek istediniz?)
  (davutpasadanbirisi 30.11.1999 00:00)
 23. art?k " bunu mu demek istediniz " k?sm?yla ilgili espri yap?lmamas? gerekti?ini d???nd???m arama motoru
  (oppaisgangnamstyle 30.11.1999 00:00)
 24. Her?eyi bilen arkada?lar?ma takt???m lakap.*
  (tcetveli 30.11.1999 00:00)
 25. t?rkiye i?in verdi?i sonu?larda bir yandex olmayan arama motoru. evet bunu ben demiyorum ara?t?rmalar ?yle diyor.

  ama hala da google ? kullanmaya devam! gsyandex´e inat!
  (acilin ben muhendisim 30.11.1999 00:00)

>>


YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.