illuminati  


 1. is everywhere
  (tesla 30.11.1999 00:00)
 2. hep amerikan?n oyunu bunlar
  (bokvardedilergeldik 30.11.1999 00:00)
 3. buna inand???ma inanam?yorum a??k?as?. "var abi var ad? bu olmasada var b?yle bi durum" diyenlerdenim
  (cuara 30.11.1999 00:00)
 4. ?zellikle m?zik piyasas?nda olduk?a ?yesi bulundu?u s?ylenen(ki harbi de haklar? var yaz?m? buna harcad?m resmen mk ) t?rkiye siyasetine elinin uzand???n? d???nd???m,en ironik meselesinin ise kurulu? tarihinin amerikan?n kurulu?uyla ayn? g?n olmas?(4 temmuz 1776),kurucusunun alman as?ll? bir yahudi olmas? ve g?n?m?zdeki yahudi abd i?birli?idir ki new york metrosundaki afi?lerle durum iyice kendini g?steriyor.ayr?ca ?ok ciddi bir ?ekilde ?eytan?n kurdurdu?unu iddia edenler ciddiye al?nacak kan?tlar s?r?yorlar ve muallak suruyor diyelim
  (tsubasamam 30.11.1999 00:00)
 5. http://cdn.memegenerator.net/instances/400x/23781958.jpg
  (ekonomik buzdolabi 30.11.1999 00:00)
 6. kuzenim taraf?ndan ilk defa ad?n? duydu?um.ve yine onun indirdi?i bi ?ok video taraf?ndan art?k etkileri herneyse (!) maruz kald???m ?rg?t?ms? ?ey!
  (eritrosit 30.11.1999 00:00)
 7. yaz?m?n? ??renmek uzun s?rd?
  (tarsuslu 30.11.1999 00:00)
 8. ??gen + g?z = illuminati
  (nemesis 30.11.1999 00:00)
 9. (bkz: michael sikkofield)
  (bkz: y?ld?z teknik logosu)
  (kaybolmayansakiz 30.11.1999 00:00)
 10. ne g?zm?? arkada? bu g?zden korkaca?an?za size nazar de?direcek g?zden korkun bre insanlar dedi?im hede.
  (diplomat 30.11.1999 00:00)
 11. ?ok detayl? bir ara?t?rma yap?ld???nda ?o?u m?zisyenin, ?nl?n?n, sunucunun vs. oldu?unu iddia eden sayfalar ??k?yor kar??m?za. Her 666 i?areti yapan da illuminatinden mi can?m dedirtiyor tabi. Kimi arkada?lar?m baya?? korkup psikolojilerinin bozuldu?unu bizzat g?rd?m
  (painkiller6 30.11.1999 00:00)
 12. illuminati, k?ll?minati, dall?minati ismi ne olursa olsun bu d?nyadaki olaylara y?n veren, sava?lar ??kart?p sava?lar bitiren, insanlar? ?ld?r?p insanlar? dirilten*, ?lkeleri i?gal edip ?lkeleri b?len bir g?? var bu d?nya ?zerinde ve bunlar paraya tapan adamlar para satarak para kazananlar banka sahipleri, i? adamlar?, para babalar?.. devlet ba?kanlar?, siyaset?iler ve ya b?rokratlar y?netmiyor bu d?nyay? e?er bir ?lkede bir se?im yap?l?yorsa sadece insanlar biz se?tik sans?nlar diye, biz demokrati?iz, ?zg?r?z sans?nlar diye yap?l?yor asl?nda ?n?ne ?? ?e?it yemek konulan ?ocuktan fark?m?z yok bitanesini se?mek zorunda b?rak?l?yoruz ve bu onlar i?in de?i?miyor ama?lar? s?r?y? sakin tutmak sadece ben yemek yemek istemiyorum demesini engellemek. bunu sembollerle sikimsonik lady gagalar? cartlar? curtlar? aha bu ilimunati diye g?sterek ta??ak malzemesi yapmak bilgi kirlili?i yaratmak g?zel bi?ey de?il san?rsam insanlar ?ld?r?yor lan bu adamlar ?lkeleri b?l?yor i?gal ediyorlar g?zm?? piramitmi? pek umurlar?nda de?il afganistan taliban y?netiminde d?nyan?n y?zde ikilik uyu?turucu ?retim pay?na sahipken bug?n y?zde seksenine sahip ay?k olup d???nmek laz?m biraz, neyse tan?m yapmak gerekirse ?ok ta??ak malzemesi yap?lmamas? gereken konu.
  E?er y?netilecek bi?ey varsa mutlaka y?netecek birileri ??kar ?zetle
  (oriolusoriolus 30.11.1999 00:00)
 13. (bkz: yok boyle bi?ey)
  (grassion 30.11.1999 00:00)
 14. ?zerinde ?okta durulmas?na gerek olmayan konu.(bkz: ??melince bi?ey yapm?yo)
  (funafous 30.11.1999 00:00)
 15. Ayd?nlanm??lar anlam?na gelir, tap?nak ?ovalyelerinin ve masonlar?n ?ok daha elit halidir.
  ?lgilenen ara?t?rs?n amk y???nla kitap var bu konuda.
  (bkz: Cengiz ?zak?nc?)
  (kuttamuwa 30.11.1999 00:00)
 16. En k?t?s? de ne biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz tabi. Hemen a??kl?yorum. Bu "?LLUM?NAT?" insanlar?n a?z?na sak?z yapt?r?ld?, dalga konusu olarak g?ndeme getirildi. B?yle yapt?rd?lar ??nk? kimsenin ciddiye almamas?n? istiyorlar. Kimler istiyor? Ben de bilmiyorum ki karde?im, ben ??r?k ?eftali suyunun yararlar?n? ara?t?r?yordum buraya nerden geldim.
  (makinaci 30.11.1999 00:00)
 17. george orwell´in 1984 roman?ndaki karde?lik ?rg?t?ne benzetiyorum bunu hep.yapt?klar?yla falan hi? alakas? yok,kitaptaki ?rg?t?n de s?ylenti halinde her yerde dola?mas? ve bunun var olup olmad???n? hi? bilemeyece?imiz ger?e?i a??s?ndan benzetiyorum...
  (tsubasamam 30.11.1999 00:00)

YTÜ Sözlük - 2013 |

arşiv | duyuru | hakkında

hiçbir kurumla bağlantılı olmaSAK da birkaç kişi tarafından düşünülmüş kendi içinde bağımlı diğer tüm kurumlardan bağımsız bir platformdur. sözlük içerisindeki yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. sözlük bu yazıların doğru olduğu hakkında bir teminat vermez. yazılan yazıların telifi bize ait değildir.